Pháp chế

title Thông tin báo cáo thống kê

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2020
Thứ sáu, 15/05/2020, 02:38 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện Kế hoạch 7612/KH-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2020; Công văn số 06/HĐPH ngày 04/5/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố về báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm 2020, ngày 15/5/2020, Sở Xây dựng đã có Báo cáo số 5155/BC-SXD-PC về Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2020.

Nội dung Báo cáo số 5155/BC-SXD-PC được đăng tải tại đây.

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 21091
Tin đã đưa