Pháp chế

title Pháp chế

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình GS1-08-18090-A
Thứ hai, 05/01/2015, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 29/12/2014, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1502/QĐ-SXD-PC về việc công nhận chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình. Trong đó hủy bỏ chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình cho 01 cá nhân có mã số GS1-08-11654 cấp ngày 04/07/2013 tại Quyết định số 1173/QĐ-SXD-QLCL-CCHN (do bị mất chứng chỉ). Nay cấp lại chứng chỉ có mã số GS1-08-18090-A.
Số lượng lượt xem: 1138
Tin đã đưa