Pháp chế

title Pháp chế

Câu hỏi và giải đáp đã được Cục Quản lý hoạt động xây dựng và Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng giải đáp theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 03603/SXD-PC ngày 31/12/2021
Thứ tư, 23/03/2022, 08:45 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Câu hỏi 1 (Công ty Cổ phần địa ốc Thăng Long)

Doanh nghiệp đang hiểu quy định nêu trên mới chỉ được dùng để xác định cơ quan chuyên môn về xây dựng theo chuyên ngành quản lý (Ví dụ: thuộc chuyên ngành tài chính, chuyên ngành xây dựng hay chuyên ngành giao thông) mà không có quy định quy về một đầu mối để thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi.

Áp dụng vào dự án trên cơ quan chuyên môn về xây dựng theo chuyên ngành là cơ quan quản lý về xây dựng. Các công trình chung cư cấp I thuộc Bộ Xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi; còn các công trình hạ tầng kỹ thuật cấp II và nhà thấp tầng cấp III là Sở Xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi theo khoản 4 Điều 13 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP là đúng hay sai? Hay dự án trên có công trình cấp I thì Bộ Xây dựng thẩm định tất cả các công trình của dự án.

Trả lời:

Việc phân cấp thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đã được quy định cụ thể tại Điều 13 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP. Theo đó, dự án đầu tư xây dựng nào có tiêu chí thuộc Cơ quan chuyên môn cấp nào thẩm định thì Cơ quan chuyên môn cấp đó thẩm định toàn bộ nội dung BCNCKT của dự án đó (không có trường hợp nào quy định cùng 1 dự án lại có nhiều Cơ quan chuyên môn khác nhau cùng thẩm định).

 

Câu hỏi 2 (Ông Lê Công Hùng - Email: hunglc@cns.com.vn - Đơn vị công tác: Phòng Đầu tư - XDCB Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn)

Liên quan đến nội dung lập, thẩm định nội dung đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo khoản 2 Điều 55 Luật Xây dựng (Số 02/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020), quy định: “Các nội dung khác của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm..., hiệu quả đầu tư xây dựng công trình” - Tuy nhiên, theo khoản 3 Điều 57 Luật Xây dựng (Số 02/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020), quy định: Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, người quyết định đầu tư thẩm định: Không có nội dung thẩm định hiệu quả đầu tư xây dựng công trình. Rất mong được giải thích, làm rõ thêm mục “hiệu quả đầu tư xây dựng công trình” trong báo cáo kinh tế - kỹ thuật cần trình bày các nội dung nào và có bắt buộc phải đánh giá hiệu quả tài chính như đối với dự án lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Trả lời:

Khoản 2 Điều 55 Luật Xây dựng năm 2014 quy định về nội dung của Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật.

Theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 57 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 thì “e) Các nội dung khác theo quy định của pháp luật có liên quan và yêu cầu của người quyết định đầu tư.“. Do đó, trường hợp người quyết định đầu tư yêu cầu cơ quan thẩm định (trực thuộc) thực hiện việc thẩm định các nội dung khác (bao gồm cả hiệu quả đầu tư) – làm cơ sở quyết định đầu tư, thì cơ quan chủ trì thẩm định phải thực hiện đủ các nội dung đó.

 

Câu hỏi 3 (Ông Lê Xuan Sang - Tập đoàn Phú Mỹ Hưng - Email: sangle.pmt.2020@gmail.com)

Việc thay đổi nhỏ kết cấu, không thay đổi phương án, có cần thẩm định lại không?

Trả lời:

Về thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng: Các trường hợp điều chỉnh dự án, thiết kế phải thực hiện thẩm định lại bởi cơ quan chuyên môn về xây dựng được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP và khoản 1 Điều 39 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

 

Câu hỏi 4 (Ông Nguyễn Việt Hùng – SCQC3 – scqc3.hungnv@gmail.com)

1) Người lập biện pháp thi công của nhà thầu có yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế không? Nếu có thì được quy định ở đâu?

2) Nhà thầu thực hiện công tác quan trắc công trình trong quá trình thi công và khai thác, sử dụng có yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động không? Nếu có thì là lĩnh vực gì?

3) Hồ sơ gia hạn chứng chỉ hành nghề nên tách khỏi khoản 1 Điều 76 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021và có hướng dẫn cụ thể cho trường hợp này. Đề xuất chỉ cần kết quả thi cập nhật kiến thức pháp luật, không cần nộp các hồ sơ chứng minh kinh nghiệm

Trả lời:

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP không quy định về điều kiện năng lực của người lập bản vẽ biện pháp thi công của nhà thầu thi công xây dựng.

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP cũng không quy định về chứng chỉ năng lực của tổ chức quan trắc công trình. Trường hợp thực hiện công việc thuộc lĩnh vực thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, doanh nghiệp phải đảm bảo điều kiện theo quy định tại Nghị định số 62/2016/NĐ-CP.

- Về nội dung còn lại, xin tiếp thu và báo cáo cấp có thẩm quyền.

 

Câu hỏi 5 (Ông Nguyễn Việt Hưng, Công ty TNHH MTV Địa ốc Sài Gòn Nam Đô, Email: nguyenhung219@gmail.com)

Công ty chúng tôi đã được Ủy ban nhân dân TP.HCM cấp Quyết định chủ trương đầu tư dự án chung cư với diện tích 2.104 m2. Trong đó, Ủy ban thành phố có yêu cầu lập quy hoạch chi tiết 1/500. Sau khi có Quyết định chủ trương, Công ty đã liên hệ với Sở Quy hoạch kiến trúc và được hướng dẫn làm quy hoạch Tổng mặt bằng 1/500 do dự án có diện tích <2ha, công trình cấp II nên thuộc trách nhiệm phê duyệt của Sở Quy hoạch kiến trúc (theo Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011; Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015). Sau đó, Sở Quy hoạch kiến trúc đã thông qua Tổng mặt bằng phương án kiến trúc công trình tỷ lệ 1/500 cho Công ty. Tuy nhiên, khi thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi tại Sở Xây dựng thì được yêu cầu Công ty phải lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Vậy xin hỏi: Công ty chúng tôi có phải lập quy hoạch chi tiết 1/500 theo yêu cầu của Sở Xây dựng hay không?

Trả lời:

Nội dung bạn hỏi khá phức tạp, liên quan đến nhiều thông tin của dự án (như: loại, quy mô dự án, thời điểm thực hiện các thủ tục khác nhau, khu vực thực hiện dự án,...). Đề nghị cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ pháp lý của dự án đề có cơ sở hướng dẫn.

 

Câu hỏi 6 (Khải Nguyên - Ban QLĐTXDCT huyện Hóc Môn)

Điều 5 Luật đầu tư công số 39 quy định các dự án nhóm A, quan trọng quốc gia thì được tách riêng dự án bồi thường và dự án xây dựng. Tuy nhiên, một số dự án nhóm B, C đã được phê duyệt chủ trương đầu tư là tách dự án xây dựng, và bồi thường riêng biệt để thực hiện. Hiện dự án nhóm B, C này đã được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt dự án đầu tư phần xây dựng. Do đó, cho hỏi các dự án nhóm B, C này có được tiếp tục triển khai trình duyệt thiết kế sau thiết kế cơ sở các phần riêng biệt xây dựng, bồi thường riêng hay phải trình điều chỉnh lại chủ trương đầu tư, phê duyệt lại dự án đầu tư?

Trả lời:

Câu hỏi không có đầy đủ thông tin để hướng dẫn.

 

Câu hỏi 7 (Email hoanghai.sxd@gmail.com)

Chi phí giám sát nhà nước của dự án PPP (hợp đồng BT) được xác định như thế nào và thuộc chi phí nào trong tổng mức đầu tư?

Trả lời:

Câu hỏi thuộc thẩm quyền của Bộ Kế hoạch và đầu tư.

 

Câu hỏi 8 (Ông Phạm Anh Tuân, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Hội Pháp luật xây dựng Việt Nam)

1) Nếu Chủ đầu tư đã thuê Tư vấn thẩm tra thiết kê với các nội dung thẩm định thì:

- Chủ đầu tư có cần thẩm định thiết kế không, nếu có thì năng lực của cơ quan thẩm định như thế nào?

- Đề xuất: Có thể sử dụng kết quả thẩm tra là kết quả thẩm định không?

Trả lời:

Việc thẩm định là để làm cơ sở quyết định đầu tư/phê duyệt thiết kế xây dựng, do đó, chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ các nội dung thẩm định theo quy định và chịu trách nhiệm với các nội dung đó.

Việc thẩm tra được thực hiện để phục vụ công tác thẩm định, do đó, cơ quan thẩm định sử dụng kết quả thẩm tra để làm cơ sở cho các nội dung thẩm định của mình.

2) Đề nghị làm rõ khác biết của thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công (thiết kế 3 bước).

Trả lời:

Thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công đã được quy định cụ thể tại khoản 42 và khoản 43 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014.

 

Câu hỏi 9 (Ông Đỗ Quốc Bảo - Email: quocbaoconst@gmail.com)

Với dự án Resort & Spa (dự án cấp I) thì chủ đầu tư có được quyền tự tổ chức giám sát và quản lý dự án hay không? Nếu chủ đầu tư tự tổ chức giám sát và quản lý dự án thì cần đáp ứng những thủ tục pháp lý như thế nào? Hay phải thuê đơn vị tư vấn giám sát và quản lý dự án độc lập?

Trả lời:

Chủ đầu tư (dự án sử dụng vốn khác) có quyền tự thực hiện công việc giám sát và quản lý dự án (vì pháp luật về xây dựng không có quy định về hạn chế quyền này); nhưng khi thực hiện các công việc này thì chủ đầu tư phái đáp ứng đủ điều kiện năng lực theo quy định.

 

Câu hỏi 10 (Ông Phan Minh Đức - Email ks.phanduc@gmail.com)

Trong đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, những công trình nhà ở riêng lẽ thoả điều kiện không thuộc đối tượng thẩm định nhưng vị trí xây dựng gần hoặc một khoảng cách nào đó gần với công trình hạ tầng kỹ thuật như Metro thì chủ đầu tư cần thực hiện những nội dung nào quy định nào theo luật xây dựng và có cần thực hiện theo các quy định khác hay không ?

Trả lời:

Ngoài các quy định liên quan đến nhà ở riêng lẻ của Luật Xây dựng, các công trình như nêu trên còn phải tuân thủ theo quy định của pháp luật có liên quan và quy định về quản lý đường tầu điện đô thị.

 

Câu hỏi 11 (Ông Nguyễn Đình Xuyên CN VPĐK ĐĐ Q12)

Nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, nhưng quá thời hạn mà quy hoạch xây dựng chưa thực hiện được, chủ đầu tư được tiếp tục sử dụng công trình nhưng có được cấp quyền sở hữu công trình không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 14 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP thì "14. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 31 như sau: 

“a) Giấy phép xây dựng nhà ở hoặc giấy phép xây dựng nhà ở có thời hạn đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Như vậy, pháp luật về đất đai có quy định về cấp chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trong trường hợp cấp giấy phép xây dựng có thời hạn. Để hiểu cụ thể, đề nghị liên hệ với CQQLNN về tài nguyên môi trường để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

 

Câu hỏi 12 (Ông Nguyễn Văn Hào, Email: nguyenvanhao.gtvthcm@gmail.com)

Dự án Khu nhà ở quy hoạch chi tiết 1/500 đã được Sở Giao thông vận tải có ý kiến về thiết kế cơ sở hạng mục hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, cấp 3) và Sở Xây dựng có ý kiến thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi hạng mục hạ tầng kỹ thuật, cấp 4 (cấp thoát nước, chiếu sáng công cộng, công viên, cây xanh, trạm xử lý nước thải). Như vậy trường hợp xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án nêu trên có phải xin phép xây dựng hay không, thẩm quyền cấp phép thuộc Sở xây dựng hay Ủy ban nhân dân quận huyện.

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 và đối chiếu với những thông tin (chưa đầy đủ) tại câu hỏi thì các công trình này phải có GPXD. Đề nghị cung cấp thêm thông tin về dự án và liên hệ với Sở Xây dựng để được hướng dẫn và xác định thẩm quyền cấp GPXD.

 

Câu hỏi 13 (Công ty TNHH Phát triển Căn hộ Nam Long (NLADC) - Lý Ngọc Diệp - Email: diep.ly@namlongvn.com)

Đề nghị hướng dẫn, việc điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đối với dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật trong trường hợp điều chỉnh nhưng không làm thay đổi mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì áp dụng theo quy định nào (theo quy định về điều chỉnh dự án hay quy định về điều chỉnh thiết kế sau thiết kế cơ sở)? Cơ quan thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán điều chỉnh trong trường hợp này là người quyết định đầu tư hay là chủ đầu tư?

Trả lời:

Việc điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đối với dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật là điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Theo quy đinh tại điểm a khoản 3 Điều 56 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 và khoản 17 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 thì người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định và phê duyệt.

Người quyết định đầu tư có thể giao cơ quan có chuyên môn phù hợp trực thuộc để thẩm định (chủ đầu tư) theo các quy định nêu trên và có thể ủy quyền phê duyệt BC KT-KT điều chỉnh cho chủ đầu tư theo quy định tại Điều 72 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 22 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.

 

Câu hỏi 14 (Công ty TNHH Phát triển Căn hộ Nam Long (NLADC) - Lý Ngọc Diệp - Email: diep.ly@namlongvn.com)

Dự án Khu dân cư đã được Sở Xây dựng thẩm định Hồ sơ sau thiết kế cơ sở vào tháng 5/2021. Sau đó Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định chuyển đổi chủ đầu tư A về cho Ủy ban nhân dân huyện B làm chủ đầu tư dự án. Ủy ban nhân dân huyện B có chủ trương chuyển đổi dự án thành “Khu dân cư kết hợp tái định cư” do đó tên dự án cũng thay đổi theo.

Cho tôi hỏi là trong trường hợp này thì việc điều chỉnh được thực hiện từ Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi hay chỉ điều chỉnh Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công đã được thẩm định ạ?

Trả lời:

Theo nội dung câu hỏi thì đây là trường hợp điều chỉnh về quy mô và mục tiêu đầu tư, do đó, cần phải báo cáo người quyết định đầu tư để xem xét quyết định.

 

Câu hỏi 15 (Ông Nguyễn Tuấn Huy, Email: nguyentuanhuy81@gmail.com)

Khi cơ quan chuyên môn xây dựng tiến hành thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi thì, báo cáo nghiên cứu khả thi có cần phải thuê đơn vị tư vấn thẩm tra độc lập thẩm tra hay không để làm cơ sở cho việc thẩm định của cơ quan chuyên môn

Trả lời:

Theo quy định, việc thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi là không bắt buộc. Chỉ thực hiện khi cơ quan có thẩm quyền (người quyết định đầu tư, cơ quan thẩm định,...) yêu cầu.

 

Câu hỏi 16

Điều kiện để được cấp phép xây dựng công trình theo Điều 91 phải phù hợp 2 tiêu chí là quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và mục đích sử dụng đất theo quy định của luật đất đai. Tuy nhiên, trong đồ án quy hoạch chi tiết cũng có quy hoạch sử dụng đất. Thí dụ quy hoạch chi tiết tại ô phố cụ thể là đất thương mại dịch vụ, nhưng trên chủ quyền tại chỗ đó là đất ở đô thị thì được xây dựng công trình thương mại dịch vụ hay nhà ở?

Trả lời:

Theo quy định thì việc cấp phép và xây dựng công trình phải phù hợp với mục đích sử dụng đất. Trường hợp như bạn nêu ở đây có sự không thống nhất về xác định mục đích sử dụng đất, do đó, đề nghị liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương để được hướng dẫn giải quyết.

 

Câu hỏi 17 (Ban QLDA Bình Chánh - Email: Totungtg@gmail.com)

Đối với các công trình sửa chữa phục vụ công tác chống dịch trên địa bàn huyện Bình Chánh để phục vụ cho huyện, thì về thẩm quyền Ủy ban nhân dân huyện có thể ban hành lệnh xây dung công trình khẩn cấp không. Nếu không thì tất cả công trình phục vụ phòng chống dich trên địa bàn huyện phải xin đơn vị nào có thẩm quyền ban hành thông báo công trình khan cấp.

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp (trong đó có chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện) có thẩm quyền quyết định việc xây dựng công trình khẩn cấp thuộc phạm vi quản lý bằng lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.

 

Câu hỏi 18 (Đơn vị TTAD – Tony Pham)

1) Nếu Chủ đầu tư đã thuê tư vấn thẩm tra thiết kê với các nội dung thẩm định thì:

- Chủ đầu tư có cần thẩm định thiết kế không, nếu có thì năng lực của cơ quan thẩm định như thế nào?

- Đề xuất: Có thể sử dụng kết quả thẩm tra là kết quả thẩm định không?

Trả lời:

Theo quy định của pháp luật về xây dựng thì thẩm định thiết kế của chủ đầu tư là quy định bắt buộc phải thực hiện. Thẩm tra là để phục vụ cho công tác thẩm định.

2) Đề nghị làm rõ khác biết của thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công (thiết kế 3 bước).

Trả lời:

Thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công đã được quy định cụ thể tại khoản 42 và khoản 43 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014.

 

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 6331
Tin đã đưa