Pháp chế

title Pháp chế

Công tác công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng theo Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Xây dựng
Chủ nhật, 02/08/2015, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Trong sáu tháng đầu năm 2015: Đã công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của 68 tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình; đề nghị 05 tổ chức, cá nhân tiếp tục bổ túc hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Xây dựng Quy trình giải quyết hồ sơ công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình; báo cáo Bộ Xây dựng về danh sách tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình đã được công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng. Hiện đang thụ lý 14 hồ sơ.

Tháng 7 năm 2015: Đã công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của 8 tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình; đề nghị 06 tổ chức, cá nhân tiếp tục bổ túc hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Hiện đang thụ lý 14 hồ sơ.

Số lượng lượt xem: 407
Tin đã đưa