Pháp chế

title Chỉ đạo của lãnh đạo

Công văn số 4665/SXD-PC ngày 05/5/2021 của Sở Xây dựng về triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2021
Thứ tư, 05/05/2021, 00:47 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 05/5/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 4665/SXD-PC về triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2021.

Đính kèm file: Công văn số 4665/SXD-PC

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 915
Tin đã đưa