Pháp chế

title Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Công văn số 9424/SXD-PC ngày 12/10/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện đề xuất đối sách chống dịch Covid - 19 sau ngày 15/9/2021
Thứ tư, 13/10/2021, 07:10 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 12/10/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 9424/SXD-PC về việc triển khai thực hiện đề xuất đối sách chống dịch Covid - 19 sau ngày 15/9/2021, nội dung như sau:

“Thực hiện Công văn số 7335/VP-KT ngày 29/9/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về đề xuất đối sách chống dịch Covid – 19 sau ngày 15/9.

Giám đốc Sở chỉ đạo Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Thủ trưởng phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thực hiện nội dung sau:

1. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, quan tâm, giải quyết đề xuất của Câu lạc bộ Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 1009/CV-VREC – 2021 ngày 10/9/2021 về đề xuất đối sách chống dịch Covid – 19 sau ngày 15/9/2021.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp cần thiết, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố để có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

(Nội dung chi tiết Công văn số 1009/CV-VREC – 2021, các đơn vị có thể tham khảo trên Trang Thông tin điện tử của Sở Xây dựng tại Mục hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Yêu cầu Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, quan tâm thực hiện nội dung chỉ đạo nêu trên.”

Đính kèm file:

- Công văn số 9424/SXD-PC;

- Công văn số 1009/CV-VREC-2021.

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 318
Tin đã đưa