Pháp chế

title Pháp chế

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích (Ban hành kèm theo Công văn số 6682/SXD-VP ngày 16/5/2017 của Sở Xây dựng)
Thứ năm, 13/07/2017, 02:15 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích (Ban hành kèm theo Công văn số 6682/SXD-VP ngày 16/5/2017 của Sở Xây dựng)

Số lượng lượt xem: 711
Tin đã đưa