Pháp chế

title Pháp chế

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến doanh nghiệp khởi nghiệp của Sở Xây dựng
Thứ năm, 31/08/2017, 01:36 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến doanh nghiệp khởi nghiệp của Sở Xây dựng

Phụ lục 3. Đề cương báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Phụ lục 3. Mẫu số 1. Bảng tổng hợp thông tin tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp

Phụ lục 3. Mẫu số 2. Bảng tổng hợp kết quả theo dõi tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp

Phụ lục 3. Mẫu số 4. Danh mục văn bản quy định chi tiết về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp có nội dung không bảo đảm tính khả thi

Số lượng lượt xem: 812
Tin đã đưa