Pháp chế

title Pháp chế

Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình ngày 01/12/2014
Thứ năm, 04/12/2014, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 01/12/2014, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1345/QĐ-SXD-PC về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình. Trong đó cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình cho 01 cá nhân có mã số GS1-0814404-A (thay thế và hủy bỏ chứng chỉ cũ số GS1-0814404 ngày 02/04/2014 tại Quyết định số 410/QĐ-SXD-PC ngày 07/04/2014 do bị mất).
Số lượng lượt xem: 370
Tin đã đưa