Pháp chế

title Pháp chế

Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình ngày 10/12/2014
Chủ nhật, 14/12/2014, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 10/12/2014, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1391/QĐ-SXD-PC về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình. Trong đó cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình cho 18 cá nhân có mã số từ GS1-08-17757 đến mã số GS1-08-17774.
Số lượng lượt xem: 416
Tin đã đưa