Pháp chế

title Pháp chế

Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình ngày 12/12/2014
Thứ tư, 17/12/2014, 09:08 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 12/12/2014, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1405/QĐ-SXD-PC về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình. Trong đó cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình cho 01 cá nhân có mã số GS1-08-17835-A

Ngày 12/12/2014, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1405/QĐ-SXD-PC về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình. Trong đó cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình cho 01 cá nhân có mã số GS1-08-17835-A

Số lượng lượt xem: 487
Tin đã đưa