Pháp chế

title Pháp chế

Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình ngày 17/12/2014
Thứ ba, 23/12/2014, 01:26 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 17/12/2014, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1428/QĐ-SXD-PC về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình. Trong đó cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình cho 45 cá nhân có mã số từ GS1-08-17836-A đến GS1-08-17880-A và 03 cá nhân có mã số từ GS2-08-00533 đến GS2-08-00535.

Ngày 17/12/2014, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1428/QĐ-SXD-PC về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình. Trong đó cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình cho 45 cá nhân có mã số từ GS1-08-17836-A đến GS1-08-17880-A và 03 cá nhân có mã số từ GS2-08-00533 đến GS2-08-00535.

Số lượng lượt xem: 686
Tin đã đưa