Pháp chế

title Pháp chế

Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình ngày 18/12/2014
Thứ ba, 23/12/2014, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 18/12/2014, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1447/QĐ-SXD-PC về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình. Trong đó cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình cho 18 cá nhân có mã số từ GS1-08-17897-A đến GS1-08-1914 và 01 cá nhân có mã số GS2-08-00536.
Số lượng lượt xem: 763
Tin đã đưa