Pháp chế

title Pháp chế

Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình ngày 24/11/2014
Thứ hai, 24/11/2014, 00:53 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 20/11/2014, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1254/QĐ-SXD-PC về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình. Trong đó cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình cho 87 cá nhân có mã số từ GS1-08-17309 đến GS1-08-17395-A và 03 cá nhân có mã số từ GS2-08-00519 đến GS2-08-00521.

Ngày 20/11/2014, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1254/QĐ-SXD-PC về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình. Trong đó cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình cho 87 cá nhân có mã số từ GS1-08-17309 đến GS1-08-17395-A và 03 cá nhân có mã số từ GS2-08-00519 đến GS2-08-00521.

Số lượng lượt xem: 464
Tin đã đưa