Pháp chế

title Pháp chế

Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình ngày 24/11/2014Ngày 24/11/2014
Thứ sáu, 28/11/2014, 01:03 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 24/11/2014, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1274/QĐ-SXD-PC về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình. Trong đó cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình cho 20 cá nhân có mã số từ GS1-08-17396 đến GS1-08-17415 và 03 cá nhân có mã số từ GS2-08-00522 đến GS2-08-00524.

Ngày 24/11/2014, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1274/QĐ-SXD-PC về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình. Trong đó cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình cho 20 cá nhân có mã số từ GS1-08-17396 đến GS1-08-17415 và 03 cá nhân có mã số từ GS2-08-00522 đến GS2-08-00524.

Số lượng lượt xem: 575
Tin đã đưa