Pháp chế

title Pháp chế

Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình ngày 29/12/2014
Thứ hai, 05/01/2015, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 29/12/2014, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1504/QĐ-SXD-PC về việc công nhận chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình. Trong đó cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình cho 50 cá nhân có mã số từ GS1-08-18040 đến mã số GS1-08-18089.
Số lượng lượt xem: 585
Tin đã đưa