Pháp chế

title Pháp chế

Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề định giá bất động sản ngày 16/12/2014
Thứ hai, 22/12/2014, 09:14 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 16/12/2014, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1419/QĐ-SXD-PC về việc cấp Chứng chỉ hành nghề định giá bất động sản. Trong đó cấp Chứng chỉ hành nghề định giá bất động sản cho 09 cá nhân có mã số từ 5153-TPHCM đến mã số 5161-TPHCM.

Ngày 16/12/2014, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1419/QĐ-SXD-PC về việc cấp Chứng chỉ hành nghề định giá bất động sản. Trong đó cấp Chứng chỉ hành nghề định giá bất động sản cho 09 cá nhân có mã số từ 5153-TPHCM đến mã số 5161-TPHCM.

Số lượng lượt xem: 553
Tin đã đưa