Pháp chế

title Pháp chế

Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư hoạt động xây dựng ngày 01/10/2014
Thứ bảy, 04/10/2014, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 01/10/2014, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1089/QĐ-SXD-PC về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư hoạt động xây dựng. Trong đó cấp Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư hoạt động xây dựng cho 25 cá nhân có mã số từ KTS-08-03579 đến mã số KTS-08-03603.

Ngày 01/10/2014, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1089/QĐ-SXD-PC về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư hoạt động xây dựng. Trong đó cấp Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư hoạt động xây dựng cho 25 cá nhân có mã số từ KTS-08-03579 đến mã số KTS-08-03603.

Xem danh sách đính kèm Quyết định 1089/QĐ-SXD-PC

 

Số lượng lượt xem: 363
Tin đã đưa