Pháp chế

title Pháp chế

Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư hoạt động xây dựng ngày 06/10/2014
Thứ hai, 10/11/2014, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 06/10/2014, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1109/QĐ-SXD-PC về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư hoạt động xây dựng. Trong đó cấp Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư hoạt động xây dựng cho 20 cá nhân có mã số từ KTS-08-03604-A đến mã số KTS-08-03623.

Ngày 06/10/2014, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1109/QĐ-SXD-PC về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư hoạt động xây dựng. Trong đó cấp Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư hoạt động xây dựng cho 20 cá nhân có mã số từ KTS-08-03604-A đến mã số KTS-08-03623.

Xem danh sách đính kèmQuyết định 1109/QĐ-SXD-PC

Số lượng lượt xem: 482
Tin đã đưa