Pháp chế

title Pháp chế

Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư hoạt động xây dựng ngày 15/10/2014
Thứ ba, 21/10/2014, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 15/10/2014, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1142/QĐ-SXD-PC về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư hoạt động xây dựng. Trong đó cấp Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư hoạt động xây dựng cho 25 cá nhân có mã số từ KTS-08-03637 đến mã số KTS-08-03661-A.

Ngày 15/10/2014, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1142/QĐ-SXD-PC về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư hoạt động xây dựng. Trong đó cấp Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư hoạt động xây dựng cho 25 cá nhân có mã số từ KTS-08-03637 đến mã số KTS-08-03661-A.

Xem danh sách đính kèmQuyết định 1142/QĐ-SXD-PC

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 518
Tin đã đưa