Pháp chế

title Pháp chế

Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư hoạt động xây dựng ngày 29/10/2014
Thứ hai, 03/11/2014, 08:51 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 29/10/2014, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1193/QĐ-SXD-PC về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư hoạt động xây dựng. Trong đó cấp Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư hoạt động xây dựng cho 25 cá nhân có mã số từ KTS-08-03678-A đến mã số KTS-08-03702.

Ngày 29/10/2014, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1193/QĐ-SXD-PC về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư hoạt động xây dựng. Trong đó cấp Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư hoạt động xây dựng cho 25 cá nhân có mã số từ KTS-08-03678-A đến mã số KTS-08-03702.

Xem danh sách đính kèm Quyết định 1193/QĐ-SXD-PC

Số lượng lượt xem: 523
Tin đã đưa