Pháp chế

title Pháp chế

Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng ngày 01/10/2014
Thứ bảy, 04/10/2014, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 01/10/2014, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1088/QĐ-SXD-PC về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng. Trong đó, cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng cho 42 cá nhân có mã số từ KS-08-09115 đến mã số KS-08-09156

Ngày 01/10/2014, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1088/QĐ-SXD-PC về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng.

Trong đó, cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng cho 42 cá nhân có mã số từ KS-08-09115 đến mã số KS-08-09156

Xem danh sách đính kèmQuyết định 1088/QĐ-SXD-PC

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 492
Tin đã đưa