Pháp chế

title Pháp chế

Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng ngày 07/11/2014
Thứ tư, 12/11/2014, 03:01 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 07/11/2014, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1221/QĐ-SXD-PC về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng. Trong đó cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng cho 35 cá nhân có mã số từ KS-08-09322 đến mã số KS-08-09356.

Ngày 07/11/2014, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1221/QĐ-SXD-PC về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng. Trong đó cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng cho 35 cá nhân có mã số từ KS-08-09322 đến mã số KS-08-09356.

Xem danh sách đính kèm Quyết định 1221/QĐ-SXD-PC

Số lượng lượt xem: 461
Tin đã đưa