Pháp chế

title Pháp chế

Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng ngày 11/11/2014
Chủ nhật, 16/11/2014, 03:06 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 11/11/2014, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1232/QĐ-SXD-PC về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng. Trong đó cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng cho 22 cá nhân có mã số từ KS-08-09357 đến mã số KS-08-09378.

Ngày 11/11/2014, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1232/QĐ-SXD-PC về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng. Trong đó cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng cho 22 cá nhân có mã số từ KS-08-09357 đến mã số KS-08-09378.

Xem danh sách đính kèm Quyết định 1232/QĐ-SXD-PC

Số lượng lượt xem: 543
Tin đã đưa