Pháp chế

title Pháp chế

Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng ngày 14/10/2014
Thứ ba, 18/11/2014, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 14/10/2014, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1201/QĐ-SXD-PC về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng. Trong đó cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng cho 58 cá nhân có mã số từ KS-08-09157-A đến mã số KS-08-09214.

Ngày 14/10/2014, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1201/QĐ-SXD-PC về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng. Trong đó cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng cho 58 cá nhân có mã số từ KS-08-09157-A đến mã số KS-08-09214.

Xem danh sách đính kèmQuyết định 1137/QĐ-SXD-PC

Số lượng lượt xem: 455
Tin đã đưa