Pháp chế

title Pháp chế

Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng ngày 16/9/2014
Thứ ba, 23/09/2014, 09:25 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 16/9/2014, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1032/QĐ-SXD-PC về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng. Trong đó cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng cho 64 cá nhân có mã số từ KS-08-08967 đến mã số KS-08-08996 và từ mã số KS-08-08998 đến mã số KS-08-9031.

Ngày 16/9/2014, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1032/QĐ-SXD-PC về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng. Trong đó cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng cho 64 cá nhân có mã số từ KS-08-08967 đến mã số KS-08-08996 và từ mã số KS-08-08998 đến mã số KS-08-9031.

Xem danh sách đính kèm Quyết định 1032/QĐ-SXD-PC

Số lượng lượt xem: 606
Tin đã đưa