Pháp chế

title Pháp chế

Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng ngày 22/9/2014
Thứ bảy, 27/09/2014, 02:03 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 22/9/2014, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1045/QĐ-SXD-PC về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng. Trong đó cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng cho 02 cá nhân có mã số KS-08-08997 và mã số KS-08-9032.

Ngày 22/9/2014, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1045/QĐ-SXD-PC về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng. Trong đó cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng cho 02 cá nhân có mã số KS-08-08997 và mã số KS-08-9032.

Xem danh sách đính kèm Quyết định 1045/QĐ-SXD-PC

Số lượng lượt xem: 482
Tin đã đưa