Pháp chế

title Pháp chế

Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng ngày 25/9/2014
Thứ hai, 29/09/2014, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 25/9/2014, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1077QĐ-SXD-PC về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng. Trong đó cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng cho 10 cá nhân có mã số KS-08-09033 đến mã số KS-08-09042.

Ngày 25/9/2014, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1077QĐ-SXD-PC về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng. Trong đó cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng cho 10 cá nhân có mã số KS-08-09033 đến mã số KS-08-09042.

Xem danh sách đính kèmQuyết định 1077/QĐ-SXD-PC

 

Số lượng lượt xem: 514
Tin đã đưa