Pháp chế

title Pháp chế

Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng ngày 29/12/2014
Thứ hai, 05/01/2015, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 29/12/2014, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1501/QĐ-SXD-PC về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng. Trong đó cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng cho 52 cá nhân có mã số từ KS-08-09821 đến mã số KS-08-09872.
Số lượng lượt xem: 1167
Tin đã đưa