Pháp chế

title Pháp chế

Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng ngày 30/10/2014
Thứ năm, 30/10/2014, 08:56 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 30/10/2014, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1201/QĐ-SXD-PC về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng. Trong đó cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng cho 52 cá nhân có mã số từ KS-08-09270 đến mã số KS-08-09321.

Ngày 30/10/2014, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1201/QĐ-SXD-PC về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng. Trong đó cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng cho 52 cá nhân có mã số từ KS-08-09270 đến mã số KS-08-09321.

Xem danh sách đính kèm Quyết định 1201/QĐ-SXD-PC

Số lượng lượt xem: 832
Tin đã đưa