Pháp chế

title Pháp chế

Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng
Thứ hai, 22/12/2014, 09:26 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 16/12/2014, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1421/QĐ-SXD-PC về việc cấp Chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng. Trong đó cấp Chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng cho 24 cá nhân có mã số từ KS-08-09667 đến mã số KS-08-09690.

Ngày 16/12/2014, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1421/QĐ-SXD-PC về việc cấp Chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng. Trong đó cấp Chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng cho 24 cá nhân có mã số từ KS-08-09667 đến mã số KS-08-09690.

Số lượng lượt xem: 905
Tin đã đưa