Pháp chế

title Pháp chế

Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư định giá xây dựng ngày 30/10/2014
Thứ ba, 04/11/2014, 08:59 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 30/10/2014, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1202/QĐ-SXD-PC về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư định giá xây dựng. Trong đó cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư định giá xây dựng cho 25 cá nhân có mã số từ 08-2937 đến mã số 08-2961.

Ngày 30/10/2014, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1202/QĐ-SXD-PC về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư định giá xây dựng. Trong đó cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư định giá xây dựng cho 25 cá nhân có mã số từ 08-2937 đến mã số 08-2961.

Xem danh sách đính kèm Quyết định 1202/QĐ-SXD-PC

Số lượng lượt xem: 523
Tin đã đưa