Pháp chế

title Pháp chế

Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản ngày 16/12/2014
Thứ hai, 22/12/2014, 09:11 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 16/12/2014, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1418/QĐ-SXD-PC về việc cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Trong đó cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản cho 17 cá nhân có mã số từ 13871-TPHCM đến mã số 13887-TPHCM.

Ngày 16/12/2014, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1418/QĐ-SXD-PC về việc cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Trong đó cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản cho 17 cá nhân có mã số từ 13871-TPHCM đến mã số 13887-TPHCM.

Số lượng lượt xem: 452
Tin đã đưa