Pháp chế

title Pháp chế

Danh sách các cá nhân được cấp lại (điều chỉnh) Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình ngày 12/12/2014
Thứ hai, 22/12/2014, 09:22 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 16/12/2014, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1421/QĐ-SXD-PC về việc cấp Chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng. Trong đó cấp Chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt Ngày 12/12/2014, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1404/QĐ-SXD-PC về việc điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình. Trong đó điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình cho 03 cá nhân có mã số sau: GS1-08-16719, GS1-08-16852, GS1-08-16863.

Ngày 12/12/2014, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1404/QĐ-SXD-PC về việc điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình. Trong đó điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình cho 03 cá nhân có mã số sau: GS1-08-16719, GS1-08-16852, GS1-08-16863.

Số lượng lượt xem: 568
Tin đã đưa