Pháp chế

title Pháp chế

Danh sách các cá nhân được cấp lại (điều chỉnh) Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình ngày 16/12/2014
Thứ hai, 22/12/2014, 09:18 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 16/12/2014, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1420/QĐ-SXD-PC về việc cấp lại (điều chỉnh) Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình. Trong đó cấp lại (điều chỉnh) Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình cho 03 cá nhân có mã số sau: GS1-08-16436, GS1-08-16695, GS1-08-17246.

Ngày 16/12/2014, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1420/QĐ-SXD-PC về việc cấp lại (điều chỉnh) Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình. Trong đó cấp lại (điều chỉnh) Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình cho 03 cá nhân có mã số sau: GS1-08-16436, GS1-08-16695, GS1-08-17246.

Số lượng lượt xem: 660
Tin đã đưa