Pháp chế

title Pháp chế

Danh sách kết quả xét tuyển viên chức năm 2018 của Trường Trung cấp xây dựng (kèm theo Công văn số 3711/SXD-TCCB ngày 03/4/2019 của Sở Xây dựng)
Thứ năm, 04/04/2019, 07:53 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Danh sách kết quả xét tuyển viên chức năm 2018 của Trường Trung cấp xây dựng (kèm theo Công văn số 3711/SXD-TCCB ngày 03/4/2019 của Sở Xây dựng)

Số lượng lượt xem: 1217
Tin đã đưa