Pháp chế

title Pháp chế

Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng theo Thông tư số 17/20106/TT-BXD
Thứ năm, 25/08/2016, 11:52 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Căn cứ Điều 33 theo Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng có hiệu lực từ ngày ngày 01 tháng 9 năm 2016, các quy định tại Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ xây dựng Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; Thông tư số 05/2010/TT-BXD... và Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng hết hiệu lực.

Để chuẩn bị cho công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo quy định mới, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tạm ngưng việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân theo Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng kể từ ngày 25/8/2016

Từ ngày 01/9/2016, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp nhận hồ sơ Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng theo quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 693
Tin đã đưa