Pháp chế

title Chỉ đạo của lãnh đạo

Kế hoạch số 3468/KH-SXD-PC ngày 31/3/2021 của Sở Xây dựng về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021
Thứ tư, 31/03/2021, 01:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 31/3/2021, Sở Xây dựng có Kế hoạch số 3468/KH-SXD-PC về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021.

Đính kèm file: Kế hoạch số 3468/KH-SXD-PC

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 806
Tin đã đưa