Pháp chế

title Pháp chế

Kế hoạch số 4335/KH-SXD-PC ngày 27/4/2022 của Sở Xây dựng về Tập huấn các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn TP.HCM và Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng
Thứ sáu, 06/05/2022, 09:40 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file Kế hoạch số 4335/KH-SXD-PC

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 351
Tin đã đưa