Pháp chế

title Chỉ đạo của lãnh đạo

Kế hoạch số 4371/KH-SXD-PC ngày 26/4/2021 về Công tác pháp chế năm 2021 của Sở Xây dựng
Thứ hai, 26/04/2021, 01:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 26/4/2021, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 4371/KH-SXD-PC về Công tác pháp chế năm 2021 của Sở Xây dựng.

Đính kèm file: Kế hoạch số 4371/KH-SXD-PC

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 1152
Tin đã đưa