Pháp chế

title Pháp chế

Kế hoạch số 6422/KH-SXD-PC ngày 14/6/2021 của Sở Xây dựng về cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025
Thứ hai, 14/06/2021, 08:09 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 14/6/2021, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 6422/KH-SXD-PC về cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025.

Đính kèm file: Kế hoạch số 6422/KH-SXD-PC

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 268
Tin đã đưa