Pháp chế

title Pháp chế

Kế hoạch số 7905/KH-SXD-PC ngày 16/7/2021 của Sở Xây dựng về tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam - 9/11” tại Sở Xây dựng năm 2021
Thứ sáu, 16/07/2021, 08:23 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 16/7/2021, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 7905/KH-SXD-PC về tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam - 9/11” tại Sở Xây dựng năm 2021.

Đính kèm file: Kế hoạch số 7905/KH-SXD-PC

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 274
Tin đã đưa