Pháp chế

title Pháp chế

Kế hoạch số 8141/KH-SXD-PC ngày 28/7/2021 của Sở Xây dựng về tổ chức thực hiện Kế hoạch số 1801/KH-UBND ngày 03/6/2021 của UBND TP.HCM về triển khai thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật và Công văn số 686/BTP-VĐCXDPL ngày 15/3/2021 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật tại Sở Xây dựng
Thứ tư, 28/07/2021, 08:21 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 28/7/2021, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 8141/KH-SXD-PC về tổ chức thực hiện Kế hoạch số 1801/KH-UBND ngày 03/6/2021 của UBND TP.HCM về triển khai thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật và Công văn số 686/BTP-VĐCXDPL ngày 15/3/2021 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật tại Sở Xây dựng.

Đính kèm file: Kế hoạch số 8141/KH-SXD-PC.

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 300
Tin đã đưa