Pháp chế

title Pháp chế

Kế hoạch thực hiện các buổi giao lưu trực tuyến tại Sở Xây dựng năm 2018
Thứ hai, 05/11/2018, 03:13 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Nhằm công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính; kịp thời giải đáp các thắc mắc, kiến nghị và giải quyết các khó khăn vướng mắc của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong các thủ tục hành chính liên quan đến công tác quản lý, sử dụng, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước; công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư; công tác cấp giấy phép xây dựng và xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; đồng thời, tuyên truyền, phổ biến các quy định, thủ tục hành chính nhằm giúp tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Ngày 01 tháng 11 năm 2018, Sở Xây dựng có Kế hoạch số 13405/KH-SXD-PC về thực hiện các buổi giao lưu trực tuyến tại Sở Xây dựng năm 2018, gổm 3 chủ đề như sau:

1. Chủ đề “Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước; quản lý, sử dụng nhà chung cư”, do Phòng Quản lý nhà và công sở chủ trì chương trình giao lưu; dự kiến lịch giao lưu trực tuyến: 08 giờ đến 11 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 16/11/2018. 

Nội dung:

- Quy định hiện hành và trình tự, thủ tục mua nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước. Các khó khăn, vướng mắc trong việc mua nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước.

- Quy định hiện hành liên quan đến quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư. Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư.

2. Chủ đề “Cấp giấy phép xây dựng”, do Phòng Cấp phép xây dựng chủ trì chương trình giao lưu; dự kiến lịch giao lưu trực tuyến: 08 giờ đến 11 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 30/11/2018.

Nội dung:

- Quy định hiện hành và trình tự, thủ tục cấp giấy phép xây dựng. Các vướng mắc trong công tác cấp giấy phép xây dựng.

- Quy định hiện hành và các vướng mắc liên quan xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng.

3. Chủ đề “Xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng”; dự kiến lịch giao lưu trực tuyến: 08 giờ đến 11 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 14/12/2018.

Thông qua việc giao lưu trực tuyến, tạo thêm kênh thông tin tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị hoặc khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức của Sở Xây dựng; đồng thời đánh giá được mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đối với Sở Xây dựng.

Kính mời các tổ chức, cá nhân tham gia đặt câu hỏi về các chủ đề nêu trên, cc câu hỏi sẽ được Sở Xây dựng giải đáp tại buổi giao lưu trực tuyến.

Số lượng lượt xem: 951
Tin đã đưa