Pháp chế

title Pháp chế

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 tại Sở Xây dựng
Thứ năm, 20/02/2020, 06:52 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 20/02/2020, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 1742/KH-SXD-PC về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 tại Sở Xây dựng.

Đính kèm file: Kế hoạch số 1742/KH-SXD-PC

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 681
Tin đã đưa