Pháp chế

title Chỉ đạo của lãnh đạo

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 tại Sở Xây dựng
Thứ hai, 29/03/2021, 01:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 29/3/2021, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 3300/KH-SXD-PC về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 tại Sở Xây dựng.

Đính kèm file: Kế hoạch số 3300/KH-SXD-PC

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 1300
Tin đã đưa