Pháp chế

title Pháp chế

Kết quả thực hiện công tác giải quyết thủ tục hành chính, hồ sơ hành chính 9 tháng đầu năm của Sở Xây dựng
Thứ hai, 02/10/2017, 06:20 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Trong 9 tháng đầu năm 2017, Sở Xây dựng đã nhận 14.621 hồ sơ hành chính, kết quả đã giải quyết 12.831 hồ sơ hành chính, trong đó: 88 hồ sơ Dự án phát triển nhà ở; 29 hồ sơ chuyển nhượng dự án; 190 hồ sơ thẩm định, phê duyệt dự án; 338 hồ sơ đấu thầu, thẩm định thiết kế kỹ thuật, thẩm định thiết kế dự toán; 179 hồ sơ cấp Giấy phép xây dựng, thiết kế cơ sở; 4.233 hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng; 5.692 hồ sơ quản lý, bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; 2.082 hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề. Hiện đang thụ lý giải quyết 1.790 hồ sơ. Qua kết quả thăm dò sự hài lòng của 4.504 khách hàng, có 3007 phiếu khảo sát có ý kiến ( tỷ lệ 65,62%), tỷ lệ khách hàng hài lòng đạt 97,29%.

Số lượng lượt xem: 854
Tin đã đưa