Pháp chế

title Pháp chế

Kết quả thực hiện công tác pháp chế 9 tháng đầu năm 2017 của Sở Xây dựng
Thứ hai, 02/10/2017, 07:01 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

1. Công tác góp ý dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật và tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 ban hành Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2017 quy định một số nội dung về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố. Trình Ủy ban nhân dân Thành phố Quyết định ban hành Quy định về mức hỗ trợ cho chủ sở hữu nhà ở riêng lẻ bị ảnh hưởng bởi các Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đường giao thông có cao độ chênh lệnh so với cao độ hiện trạng của nhà ở; Quyết định ban hành Quy định diện tích nhà ở bình quân để đăng ký thường trú vào chỗ cho thuê, mượn, ở nhờ của tổ chức, cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định thay thế Quyết định số 73/2008/QĐ-UBND ngày 22/10/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ dân đang cư ngụ tại các chung cư bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về lĩnh vực cấp phép xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của quận - huyện. Dự thảo Quy trình thực hiện thí điểm cơ chế một cửa liên thông điện tử trong công tác cấp Giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng. Chuyển lại Sở Tư pháp thẩm định Dự thảo Quyết định ban hành Quy trình giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố; 41 Thủ tục hành chính và 22 Thủ tục hành chính đủ điều kiện công bố thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng, để trình Ủy ban nhân dân Thành phố.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, sinh hoạt chính trị, thông tin thời sự: Ban hành Kế hoạch về  tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017; tham mưu tổ chức buổi sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong Quý III năm 2017; Kế hoạch triển khai các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm giai đoạn 2017-2020Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong 6 tháng đầu năm 2017.

3. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: Báo cáo tổng kết công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016 theo Nghị định số 66/2008/NĐ-CP; Báo cáo kết quả hoạt động Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền thành phố 6 tháng đầu năm và Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2017(9548/BC-SXD-PC ngày 03/07/2017). Phối hợp tổ chức Hội nghị “Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền Thành phố” chủ đề “Quản lý xây dựng, chỉnh trang và phát triển đô thị”; về giải đáp vướng mắc, tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực hoạt động xây dựng và kinh doanh bất động sản 06 tháng đầu năm 2017. Ban hành Quyết định liên tịch về ban hành Quy chế phối hợp và làm việc của Sở Xây dựng với Hội Khoa học Kỹ thuật xây dựng thành phố, Hiệp hội xây dựng và Vật liệu xây dựng thành phố, Hiệp hội Bất động sản thành phố; Báo cáo công tác quản lý Hội, Hiệp hội 6 tháng đầu năm 2017; phúc đáp 6 đợt câu hỏi của Doanh nghiệp, do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư chuyển vào hộp thư điện tử của Sở Xây dựng.

4. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính: Triển khai  Quyết định số 3493/QĐ-UBND ngày 05/07/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Sở Xây dựng được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo về công tác kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2017Báo cáo về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017; Kế hoạch kiểm tra công tác Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017; công bố 51 thủ tục hành chính; chuyển Sở Tư pháp thẩm định đối với 10 thủ tục hành chính đủ điều kiện công bố và Trình Ủy ban nhân dân Thành phố công bố.

5. Công tác tham gia tố tụng vụ án hành chính: Góp ý Dự thảo Chỉ thị nâng cao chất lượng công tác tham gia tố tụng của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố về vụ án hành chính của Ông Lê Đức Hảo; Báo cáo kết quả thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2017

Số lượng lượt xem: 881
Tin đã đưa