Pháp chế

title Pháp chế

Luật Phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018
Thứ năm, 05/12/2019, 00:56 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Luật Phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 1496
Tin đã đưa