Pháp chế

title Pháp chế

Nghị định số 100/2021/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
Thứ tư, 30/03/2022, 04:24 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 15 tháng 11 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 100/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Tải Nghị định số 100/2021/NĐ-CP

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 703
Tin đã đưa